Welkom bij Statlas!


Begin 2022 lanceerden we deze website om op een overzichtelijke manier te tonen hoe je R en R Studio kan gebruiken om allerlei statistische technieken toe te passen.


Het doel is om onderzoekers een leidraad te bieden om zelf data te analyseren. De demonstraties gebeuren altijd aan de hand van een realistische onderzoeksvraag. De data die worden geanalyseerd zijn telkens beschikbaar via een link zodat gebruikers de analyses kunnen repliceren.


Statlas is voortdurend aan het groeien. Op termijn willen we een demonstratie aanbieden van alle technieken die courant in onderzoek aan de faculteit voorkomen.


If you are a researcher looking for support in English, we recommend you take a look at the website of UCLA. It contains a number of demonstrations of statistical techniques using different software packages, including R.


Voor alle suggesties en meldingen van problemen kan je een e-mail sturen naar Michiel.Beelaerts@UGent.be.


Veel plezier!

Voor wie is deze website bedoeld?


De pagina's met technieken zijn gecreëerd met onderzoekers van de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen in gedachten. Daaronder verstaan we iedereen aan de faculteit die een masterproef, doctoraat of wetenschappelijk artikel wil schrijven.


Natuurlijk zijn wij heel tevreden als ook onderzoekers van andere faculteiten en universiteiten Statlas nuttig vinden en gebruiken voor hun onderzoek.

Technieken


Hier vind je het volledige overzicht met alle technieken die we demonstreren. Deze lijst groeit regelmatig aan. Klik hieronder op een titel om de demonstratiepagina te openen.

In de pagina's met technieken zal je veel kleuren en knoppen zien. Om te verduidelijken waar dat allemaal voor dient hebben we deze handige handleiding samengesteld.

We veronderstellen een basiskennis R. Wie voor het eerst wil kennismaken met R en R Studio kan in deze Uforacursus terecht.


Data verkennen
Titel
Inhoud
Hoe kan je een eerste indruk krijgen van je dataset? Welke variabelen zijn er? Hoeveel observaties?
Beschrijven en visueel voorstellen van één continue variabele
Beschrijven en visueel voorstellen van één categorische variabele
Beschrijven en visueel voorstellen van de samenhang tussen twee continue variabelen
Beschrijven en visueel voorstellen van de samenhang tussen een continue en een categorische variabele
Beschrijven en visueel voorstellen van de samenhang tussen twee categorische variabelen
Wat kan je te weten komen over ontbrekende data in je dataset? Wat kan je ermee aanvangen?
Toetsen met betrekking tot een of twee verwachtingen
Titel
Inhoud
Is het populatiegemiddelde verschillend van een vooropgestelde waarde?
Is er een verschil in populatiegemiddelde tussen twee groepen? Elke meting in een groep is hier rechtstreeks gelinkt aan een meting in de andere groep, bv. dezelfde persoon wordt geobserveerd voor en na een behandeling.
Is er een verschil in populatiegemiddelde tussen twee groepen? De steekproeven zijn hier onafhankelijk.
Lineaire regressie
Titel
Inhoud
Is er een effect van een continue predictor op een continue afhankelijke variabele?
Is er een effect van een categorische predictor op een continue afhankelijke variabele?
Is er een interactie-effect tussen een categorische en een continue variabele op een continue afhankelijke variabele?
Structural equation modelling
Titel
Inhoud
Fit een gegeven systeem van geobserveerde variabelen goed met de data? Zijn de padcoëfficiënten significant verschillend van nul?
Is een vooropgestelde factorstructuur terug te vinden in een bepaalde dataset?

Toekomstplannen


Wat zijn we in de toekomst van plan met deze website? Op de eerste plaats willen we de lijst met technieken die we behandelen geleidelijk uitbreiden.

Op dit moment zijn er plannen om pagina's te bouwen over:


En daarna? Dan laten we ons inspireren door de noden van de gebruikers van deze website, op de eerste plaats onderzoekers van de FPPW.